Skip to main content

Fondacioni Utalaya dhe Yoga Erëza, të mbushura me entuziazëm dhe dashuri, së fundmi vizituan shkollat e Përparimi, Autizmi dhe Sindroma Down në Prishtinë. Gjatë kësaj ngjarjeje emocionuese, Yoga Erëza drejtoi sesione joga për studentë të grupmoshave të ndryshme, duke lënë një ndikim të qëndrueshëm qetësie dhe dashurie të reflektuar në fytyrat e tyre rrezatuese.

Fondacioni gjithashtu dhuroi me bujari libra dhe kartolina, duke theksuar se gëzimi i babadimrit nuk vjen vetëm nga dhuratat, por nga vëmendja dhe përkushtimi ndaj femijeve duke zhvilluar  aktiviteteve te vlefshme për fëmijët me aftësi të kufizuara.

Ne inkurajojmë fëmijët me aftësi të kufizuara, prindërit e tyre, kujdestarët, shkollat dhe qendrat, që të përfshijnë Yoga në programet e tyre.