Skip to main content

Projekti “Together in Nature” është për fëmijët me aftësi të kufizuara, duke ofruar rekreacion në natyrë dhe duke nxitur zhvillimin e tyre fizik dhe mendor. Nëpërmjet këtij projekti, ne synojmë të rrisim ndërgjegjësimin për rëndësinë e trajtimit të barabartë dhe të ofrojmë kushte të përshtatshme për rritjen e tyre, duke inkurajuar pjesëmarrjen në sport dhe mbrojtjen e mjedisit. Projekti krijon kujtime për fëmijët me Autizëm dhe Sindromën Down.

 

 Për fëmijët pjesëmarrës në projekt, aktivitetet në natyrë ofrojnë promovimin e komunikimit, emocioneve, njohjes, ndërveprimit dhe aktivitetit fizik. Aktivitetet në natyrë ndikojnë që ata të fitojnë aftësi të reja motorike, duke përfshirë koordinimin dhe ekuilibrin, dhe inkurajojnë aftësitë gjuhësore dhe bashkëpunuese mes tyre. Gjithashtu, aktivitetet në natyrë përmirësojnë ndërgjegjësimin, arsyetimin dhe aftësitë e tyre vëzhguese. Kalimi i kohës jashtë redukton stresin dhe stimulon ndërveprimin social mes fëmijëve, ndërsa loja në natyrë ofron mundësi që fëmijët të përjetojnë botën reale.

“Aktivitetet në natyrë me fëmijët e Qendrës sonë ndikuan në rritjen e aftësive të tyre sociale, duke përfshirë koordinimin, ekuilibrin dhe shkathtësinë, si dhe inkurajuan zhvillimin më të mirë të gjuhës dhe aftësive bashkëpunuese mes tyre. Ne jemi shumë mirënjohës dhe presim me padurim bashkëpunimet tona të ardhshme .” – tha një përfaqësues i organizatës “Down Syndrome Kosova”.

Një shëtitje në Bear Sanctuary, njohja me florën dhe faunën, dhe joga ishin vetëm disa nga aktivitetet në të cilat morën pjesë fëmijët: Shëtitja në Bear Sanctuary ndikoi pozitivisht në rritjen e aftësive të tyre motorike dhe ndërveprimin me natyrën. zgjeruan shprehjet e tyre; Prezantimi mbi florën dhe faunën e përgatitur nga ekologia Erëlinda Sallauka ndezi kureshtjen e tyre, gjë që i bëri ata të bënin shumë pyetje magjepsëse. Ata treguan entuziazëm të pamasë për historinë e Uta Ibrahimit dhe ngjitjet e saj nëpër majat më të larta të botës. Në fund, joga me Erëza Vokshin, ndikoi pozitivisht edhe në ekuilibrin dhe aftësitë e tyre fizike.

“Këto aktivitete në natyrë janë shumë të dobishme dhe ju jeni gjithmonë të mirëpritur të punoni me ne. Ju gjithashtu keni mbështetjen e familjarëve të tyre. Ju falënderojmë për përkushtimin që keni treguar ndaj fëmijëve që kanë shumë nevojë për aktivitete të tilla në natyrë. Të gjitha këto aktivitete kanë pasur një ndikim pozitiv në komunikimin, emocionet dhe ndërveprimet e tyre”. – tha një përfaqësues nga “Qendra Burimore e Progresit – Prishtinë”.

Mësuesit dhe familjarët shoqërues të fëmijëve pjesëmarrës në projektin “Së bashku në natyrë” u shprehën shumë të kënaqur dhe entuziastë, duke na shpjeguar se shëtitja në natyrë dhe vizita e arinjve ndikoi në rritjen e aftësive mendore, ndërveprimin me natyrën dhe shprehjen e emocionet e fëmijëve/nxënësve të tyre. Ata u shprehën shumë mirënjohës edhe për ndikimin që patëm nëpërmjet prezantimit mbi florën dhe faunën, ku nxitëm fëmijët të bënin shumë pyetje me kuriozitet dhe emocione të larta, ndërsa theksuan përfshirjen e fëmijëve në joga si një aktivitet të rëndësishëm që ndikoi në ekuilibrin e tyre. dhe aftësitë fizike.

Ishte kënaqësi të shihja fëmijët duke buzëqeshur dhe duke i përjetuar aktivitetet me dëshirë. Ne do të vazhdojmë me projekte të tilla të nevojshme sepse besojmë se çdo njeri duhet ta përjetojë natyrën me të gjitha të mirat që ajo përmban.

Projekti vjetor “Bashkë në Natyrë” zbatohet nga Fondacioni Utalaya dhe mbështetet nga Komuna e Prishtinës.