Skip to main content

Projekti “Toka e Fëmijëve” bashkoi mbi 100 fëmijë nga 7 shkolla të ndryshme nga Komuna e Dragashit, Prizrenit dhe Shtërpcës – lokacione të cilat kanë numrin më të madh të nxënësve nga komunitetet minoritare serbe, turke, RAE. Gjatë zbatimit të projektit kemi pasur pjesëmarrës që përfshinin fëmijë nga komuniteti shqiptar, serb, turk dhe RAE dhe ishte thelbësore që fëmijët të ndjeheshin të sigurt dhe të afërt me njëri-tjetrin.

Kultura është një nga komponentët thelbësorë të zhvillimit të identitetit të një fëmije pasi e mbush atë me gëzim dhe një ndjenjë përkatësie. Mësimi i fëmijëve se si të respektojnë diversitetin kulturor duke u treguar atyre se si të njohin karakteristikat universale që ne të gjithë ndajmë, i ndihmon ata të ndërtojnë një karakter të fortë.

Bazuar në këtë, ne kemi grumbulluar disa nga aktivitetet tona të preferuara për fëmijët nga të gjitha komunitetet, duke ndikuar pozitivisht në diversitetin dhe përfshirjen e tyre. Aktivitetet tona kryhen në natyrë, përmes formës së argëtimit.

Aktivitetet në natyrë luajnë një rol të madh në zhvillimin fizik, intelektual dhe emocional. Angazhimi në aktivitete në natyrë forcon shëndetin fizik, siguron ekspozim ndaj vitaminës D, mbështet zhvillimin kognitiv dhe emocional/social, përmirëson aftësitë motorike dhe shqisore, rrit hapësirën e vëmendjes dhe kontribuon në një humor dhe ndjenjë më të mirë të mirëqenies tek fëmijët. Në fund të projektit, fëmijët ishin shumë më të lumtur dhe më të relaksuar pasi u ekspozuan ndaj natyrës. Ne gjithmonë nisemi nga parimi që ofruesit e arsimit të fëmijëve duhet gjithmonë t’i frymëzojnë fëmijët të angazhohen me natyrën dhe të ndërtojnë respekt të ndërsjellë midis komuniteteve.

Projekti u drejtua nga një ekip profesional që përfshinte ecje me udhëzues, sesione yoga, lojëra argëtuese, mësime rreth florës dhe faunës, gjithëpërfshirjes dhe tema të tjera. Një aspekt tjetër i rëndësishëm ishte që fëmijët të jenë të hapur ndaj komuniteteve të ndryshme dhe përmes argëtimit dhe lojërave, t’i bëjmë ata të bashkohen, të mësojnë së bashku dhe të komunikojnë. Kjo futi aftësi të rëndësishme jetësore, vetëbesim dhe sjellje të përmirësuar.

Festivali i fëmijëve “Toka e Fëmijëve” u zhvillua gjatë dy fundjavave, në liqenin e Breznës. Gjatë kësaj kohe, fëmijët fituan më shumë njohuri për këto aktivitete:

  • Identifikimi i florës dhe faunës lokale të maleve të Sharrit,
  • Aftësia për të zhvilluar lojëra të ndryshme për t’u njohur dhe shoqëruar me njëri-tjetrin,
  • Pastrimi i liqenit të Badovcit nga mbeturinat (duke fokusuar gjithmonë mesazhin në rëndësinë e mbajtjes së mjedisit sa më të pastër)
  • Përgatituni për udhëtime ecjeje,
  • Mënyrat si të bëni një shëtitje në grup,
  • Kampi dhe pajisjet e kampingut.

 

Dhe në fund, pati një seancë Yoga me një instruktor profesionist – kjo i ndihmoi fëmijët të qetësojnë mendjen dhe trupin e tyre.

Prezantimi vizual dhe mesazhet e festivalit ishin aktivitetet e para që realizuam me shumë përkushtim. Jemi përpjekur ta prezantojmë festivalin sa më vizualisht dhe të krijojmë një imazh të pranueshëm të tij për grupmoshat e synuara – me qëllim që të përfshijmë fëmijë nga sa më shumë komunitete. Duke qenë se ky festival synon të jetë një ngjarje e përvitshme, ne kemi punuar me specialistë në përpunimin e gjuhës vizuale dhe të mesazheve. Mendojmë se festivali “Toka e Fëmijëve” është prezantuar shumë mirë.